Over deze site

Blog over taal, filosofie en politiek

logo site-pagina001

‘Aristoteles op het Binnenhof’ gaat in op kwesties als: Wat is de rol van framing in de huidige democratie? Voelt de boze burger zich nog verbonden met de democratie? En zo niet, wat is het probleem? Wordt de politiek steeds kortademiger, of lijkt dat maar zo?

Waarom verpakken politici hun boodschap zo vaak in een metafoor of een one-liner? Aristoteles, de ‘vader’ van de retorica, zou er het zijne van hebben gedacht. De Griekse filosoof vond dat politiek taalgebruik altijd ondergeschikt moest zijn aan de Rede. Anders zou het geen echte overtuiging zijn, maar manipulatie en bedrog. Alleen soms, onder strikte voorwaarden, heiligt het (redelijke) doel wel retorische middelen.

Hoe kijken we daar tegenwoordig tegenaan? Wat kan wel en wat kan niet voor de blauwe stoelen van de Tweede Kamer?  Wat telt zwaarder in de politiek: de verpakking van de boodschap of de inhoud?  Waar ligt de grens tussen overtuigen en ophitsen? Wat betekent die verpakking:  is het een uiting van een politieke stijl? Van politiek vakmanschap? Van aandachttrekkerij?

Aristoteles op het Binnenhof gaat in op de rol die taal en cultuur in de politiek spelen. In de geest van Aristoteles zal het taalgebruik van politici regelmatig aanleiding zijn voor een retorische of filosofische beschouwing.

Aristoteles op het Binnenhof staat onder redactie van een groep onafhankelijke wetenschappers en publicisten die op deze site artikelen plaatsen, bedoeld voor een niet wetenschappelijk publiek dat is geïnteresseerd in onderwerpen op het snijvlak van politiek, taal en filosofie. Meer over de redactie hier.

/© AohB 2015 : Alle teksten en figuren op deze site zijn eigendom van Aristoteles op de auteurs. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen ervan is toestemming nodig, gelieve daarvoor contact op te nemen. ➤ Contact