Literatuur

Hieronder titels van boeken en artikelen over metaforen en politiek waarnaar op deze website wordt verwezen. Daarnaast staan er enkele titels vermeld die een goede inleiding bieden in het onderwerp metaforen en politiek.

Referenties:

Aristoteles. (2004). Retorica (Vertaald door Marc Huys). Groningen: Historische Uitgeverij.

Aristoteles. (2010). Poetica (Vertaald door N. van der Ben and J.M. Bremer). Amsterdam:  Atheneum, Polak & Van Gennep.

Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant!: Know your values and frame the debate. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago Il: The University of Chicago Press.

Schoor, Carola (2011). Van oprotpremie tot kopvoddentaks. Metafoorgebruik in veertig jaar immigratiedebat. In: Filosofie & Praktijk, Jrg 32, nr.2. pp. 33‐47. (artikeltje VK 17-6-2011)

Schoor, Carola (2015). Political metaphor, a matter of purposeful style. On the rational, emotional and strategic purposes of political metaphor. In: Metaphor and the Social World 5 (1) pp. 84-103 (expected in May 2015) Summary

Verder lezen:

Wetenschappelijke inleidingen over retorica, metaforen en politiek:

Braet, A. (2007). Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot Balkenende. DenHaag: SDU Uitgevers.

Charteris-Black, J. (2005, 2011). Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Charteris-Black, J. (2014). Analysing Political Speeches. Rhetoric, Discourse and Metaphor. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A Practical Introduction (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.

Martin, J. (2013). Politics and Rhetoric: A critical Introduction. London, UK: Routledge.

Toyle, R. (2013). Rhetoric. A Very Short Introduction. Oxford, UK: Oxford University Press.

Journalistieke en populair-wetenschappelijke boeken over taal en politiek:

Bruin, H. de. (2010). Geert Wilders in debat. Over framing en reframing van een politieke boodschap. Den Haag: Uitgeverij Lemma.

Kuitenbrouwer, J. (2010). De woorden van Wilders, en hoe ze werken. Amsterdam: De Bezige Bij.

Luyendijk, J. (2010). Je hebt het niet van mij, maar …Een maand aan het Binnenhof. Amsterdam: Uitgeverij Podium.

Vliegenthart, R. (2012). U kletst uit uw nek. Over der relatie tussen politiek, media en de kiezer. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

 Populaire handboeken over retorica:

Duursma, L., Ten Bosch, J., Ligteringen, T. (6e druk 2013). Ik krijg altijd gelijk. Hoe je iedereen overtuigt. Amsterdam: Uitgeverij Gopher.

Heinrichs, J. (2010). Winning Arguments: From Aristotle to Obama – Everything You Need to Know about the Art of Persuasion. London, UK: Penguin Books.

Leith, S. (2011). “You talkin’ to me?” Rhetoric from Aristotle to Obama.London, UK: Profile Books Ltd.