Terechte of onterechte woede?

img_4825De verkiezing van Donald Trump wordt wel gezien als een triomf van de woedepolitiek. Of deze woede terecht of onterecht is zal de geschiedenis later uitmaken. Wat voor de ene terechte woede is, is voor de andere onterechte rancune. En wat vroeger als rancune werd weggezet, is nu gewoon terecht boosheid. Lees er meer over in het nieuw te verschijnen boek van Sjaak Koenis. Hieronder alvast een kort fragment:

“In plaats van direct een oordeel uit te spreken over de (on)redelijkheid van woede-uitingen van burgers, ben ik meer geïnteresseerd in hoe boosheid en woede geduid worden. Uit onze politieke geschiedenis kennen we de woede van burgers die zich achtergesteld voelen: de ‘kleine luyden’ van Abraham Kuyper van rond de vorige eeuwwisseling die zich verzetten tegen de hegemonie van de liberale hervormden; de katholieken die na eeuwen van tweedeklas-burgerschap eindelijk hun schroom van zich afwerpen en zich trots verschansen in hun eigen zuil; de socialisten die vechten voor de bevrijding van de arbeid, deze klassieke emancipatie
bewegingen hebben de solidariteit van de eigen groep opgezocht om samen te strijden voor lotsverbetering. Nu deze strijd gestreden is kunnen we ons in de meeste gevallen gemakkelijk identificeren, zo niet met de strijd zelf dan toch wel met de uitkomsten daarvan: het is in veel opzichten ónze geschiedenis geworden. Maar voor de betrokkenen betekende de boosheid verschillende dingen. Wat in de ogen van de ene groep gerechtvaardigde boosheid was , zag er in de ogen van andere groepen heel anders uit. Voor zover men zich überhaupt gedachten vormde over de woede van de arogi002invr01ill91nder – zo groot was de afstand inderdaad – was deze boosheid onbegrijpelijk, misplaatst, ongerechtvaardigd, rancuneus en werd deze woede door de voormannen van andere partijen op oneigenlijke gronden voor eigen politiek gewin gebruikt. Wat voor de eersten perspectief op bevrijding bood, zagen de laatsten als bedreiging. Wat voor de ene groep stond voor emancipatie, was in de ogen van andere groepen ressentiment.”

Citaat uit het nieuw te verschijnen boek “De Januskop van de democratie” van Sjaak Koenis. Over bronnen van boosheid in de politiek”. Geïntesseerd? Meld je aan voor  de boekpresentatie op maandag 21 november 2016 in Den Haag.

1 reactie op “Terechte of onterechte woede?

  1. Woede is zelden terecht maar er zijn uitzonderingen, denk bijvoorbeeld aan gevolgen van agressie etc.
    Na de vele harde en stotende uitspraken van Trump wel begrijpelijk.
    Maar toch onterecht na de op goede democratische wijze gehouden verkiezingen. Nu werkt het polarisatie in de hand en is daardoor improductief.
    Beter is het weldenkenden krachten te bundelen om te trachten slechte maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.